Nepojmenovaný dokument

Našim klientům nabízíme služby v těchto oblastech:

 • vedení daňové evidence
 • vedení účetnictví pro:
          - podnikatele
          - cestovní agentury a cestovní kanceláře
          - občanská sdružení
          - obecně prospěšné společnosti
 • zpracování personální a mzdové agendy
 • zpracování projektů na dotace jak na celostátní, tak na regionální úrovni
 • oddělené účtování dotací, administrace projektů EU včetně monitorovacích zpráv
 • zpracování výročních zpráv
 • audit
 • školení v oblasti účetnictví, daňové evidence, vedení ekonomických agend, daní apod.
 • vyúčtování dotací státních, regionálních, z EU
 • zastupování klientů při kontrolách na úřadech
 • poradenství
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování daňových přiznání pro FO i PO
 • další služby dle konkrétních potřeb a požadavků klientů

 •